วิธีการรับสินค้า

บริการส่งรถจักรยานและอะไหล่ทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ

คิดค่าส่งตามน้ำหนัก

อัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ(EMS)

พิกัดน้ำหนัก

อัตราค่าบริการ(บาท)

 

ไม่เกิน 20 กรัม

27

 

เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม

32

 

เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม

37

 

เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม

47

 

เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1000 กรัม

62

 

เกิน 1000 กรัม แต่ไม่เกิน 1500 กรัม

77

 

เกิน 1500 กรัม แต่ไม่เกิน 2000 กรัม

92

 

เกิน 2000 กรัม แต่ไม่เกิน 2500 กรัม

107

 

เกิน 2500 กรัม แต่ไม่เกิน 3000 กรัม

122

 

เกิน 3000 กรัม แต่ไม่เกิน 3500 กรัม

142

 

เกิน 3500 กรัม แต่ไม่เกิน 4000 กรัม

162

 

เกิน 4000 กรัม แต่ไม่เกิน 4500 กรัม

182

 

เกิน 4500 กรัม แต่ไม่เกิน 5000 กรัม

202

 

เกิน 5000 กรัม แต่ไม่เกิน 5500 กรัม

227

 

เกิน 5500 กรัม แต่ไม่เกิน 6000 กรัม

252

 

เกิน 6000 กรัม แต่ไม่เกิน 6500 กรัม

277

 

เกิน 6500 กรัม แต่ไม่เกิน 7000 กรัม

302

 

เกิน 7000 กรัม แต่ไม่เกิน 7500 กรัม

327

 

เกิน 7500 กรัม แต่ไม่เกิน 8000 กรัม

352

 

เกิน 8000 กรัม แต่ไม่เกิน 8500 กรัม

382

 

เกิน 8500 กรัม แต่ไม่เกิน 9000 กรัม

412

 

เกิน 9000 กรัม แต่ไม่เกิน 9500 กรัม

442

 

เกิน 9500 กรัม แต่ไม่เกิน 10000 กรัม

472

 

นน.ที่เกิน 9กิโลจะทำการส่งโดยรถทัวร์นะครับ

การส่งจักรยานเต็มคัน

1.ค่าส่งจักรยานทางไปรษณีย์ แบบ LOGICTIC ราคาคันละ 600 บาท

2.ขนส่งเอกชน เชาว์ลิน,SDS,สมบัติทัวร์,ไอทีทรานสปอร์ต ราคา 300 บาท เมื่อสินค้าถึงรถทัวร์จะโทรเรียกลูกค้าไปรับสินค้า เบอร์โทรที่ให้ไว้ควรติดต่อได้ตลอดเวลา

ส่งสินค้าจะถึงภายใน 1-3 วันครับ ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนด

โทร.02-5103525,02-5192599